SIMS voor de softwareleverancier

SIMS gaat namens én met de gebruikers van software in de sector de dialoog aan met softwareleveranciers om standaarden voor gegevens en geautoriseerde toegang tot systemen en data te ontwikkelen. Dat vereist samenwerking. Samenwerking met SIMS, maar ook met gebruikersgroepen en tussen de softwareleveranciers onderling. Te denken valt aan het creëren van mogelijkheden om pakketten onderling gemakkelijk gegevens te laten uitwisselen, certificering, technische standaarden, Escrow-regelingen, privacy-maatregelen, etc.

SIMS is ervan overtuigd dat samenwerking op basis van open standaarden voor de softwareleveranciers nieuwe kansen creëert. Bijvoorbeeld voor productontwikkeling die bijdraagt aan zowel een meer modulaire opzet van systemen, als ketenintegratie bij de bedrijven in de sector. Modulariteit van systemen is essentieel voor de gebruiker, om zo de best passende ict-ondersteuning te kunnen kiezen. En integratie is van wezenlijk belang voor de bedrijven die hun klanten nu en in de toekomst effectief en efficiënt willen bedienen.
login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal
RAI vereniging