SIMS voor de mobiliteitsbranche

In de visie van SIMS ontwikkelen ondernemingen in de mobiliteitssector zich steeds meer tot aanbieders van mobiliteitsoplossingen in plaats van dat zij voertuigen leveren en onderhouden. Dat stelt steeds hogere eisen aan de uitwisseling van relevante, actuele en vooral betrouwbare informatie en aan de systemen die dit mogelijk maken. SIMS wil bedrijven in de mobiliteitssector zo optimaal mogelijk faciliteren in hun rol als ‘mobiliteitsprovider’, zodat deze op hun beurt zo goed mogelijk in de mobiliteitsbehoefte van hun klanten kunnen voorzien.

Om dat mogelijk te maken is allereerst een verregaande samenwerking in de branche op het gebied van gegevensuitwisseling een voorwaarde. Vervolgens moeten bedrijfsprocessen optimaal op elkaar worden aangesloten en moeten informatiesystemen dit maximaal ondersteunen. Dat betekent concreet dat er juiste, volledige, eenduidige en goed toegankelijke informatie beschikbaar moet zijn over voertuigen en hun houders/eigenaren/berijders, alsook informatie over de bedrijven in de sector. Systemen moeten eenvoudig onderling met elkaar kunnen communiceren en efficiënt gegevens kunnen uitwisselen. Dit alles tegen zo laag mogelijke kosten. Verregaande standaardisatie helpt ondernemers in de sector weloverwogen keuzes te maken en zo nodig eenvoudig te kunnen wisselen van ict-partner.

De focus binnen de mobiliteitssector ligt vooralsnog op de bedrijven die zijn aangesloten bij BOVAG en RAI Vereniging. Dat zijn de fabrikanten, importeurs/grossiers en retailers van voertuigen bestemd voor de openbare weg, maar bijvoorbeeld ook de bij BOVAG aangesloten tankstations, rijscholen en caravanbedrijven.
 

login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal
RAI vereniging