SIMS voor de informatieprovider

SIMS vindt het belangrijk dat een gebruiker van informatie maximaal wordt ondersteund om zijn eigen selectie van data en informatie te kunnen maken, in een combinatie die nodig is voor zijn specifieke bedrijfsvoering, op een moment dat het hem uitkomt. Omdat de sector een groot aantal aanbieders van data en informatie kent, is ook hier de roep om standaardisatie groot. SIMS gaat daarom over dit onderwerp in gesprek met de aanbieders van data en informatie.

Iedere provider probeert zijn eigen toegevoegde waarde in de sector te bewijzen door het bieden van onderscheidende producten en diensten. Veelal wordt echter gebruik gemaakt van dezelfde ‘grondstof’, uit dezelfde bron. Deze grondstof is doorgaans niet onderscheidend. Door nu bijvoorbeeld gezamenlijk deze grondstof in te kopen zijn kosten te besparen. Te denken valt daarbij aan de inkoop van ‘kale’ voertuiggegevens. Ook biedt de gezamenlijke ontwikkeling van een eenduidig systeem voor identificatie en autorisatie van gebruikers van data in de mobiliteitsbedrijven zeer interessante voordelen.

SIMS wil een eigen informatiebeleid voor de sector onder eigen regie. Daarin past een streven naar vermindering van de afhankelijkheid van externe informatieleveranciers, zoals de overheid. Dit geldt ook voor de informatieproviders. Samenwerking op dat gebied ligt daarom voor de hand.
login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal
RAI vereniging