Organisatie

De mobiliteitsbranche heeft de afgelopen 25 jaar niet uitgeblonken op gebied van innovatie in haar informatiebeleid. Hoewel de sector in hoge mate is geautomatiseerd en geïnformatiseerd, bestaat op het gebied van beschikbaarheid, toegankelijkheid, deelbaarheid en standaardisatie van informatie toch een aanzienlijke achterstand op dit gebied ten opzichte van andere branches, zoals bijv. de reiswereld. Daarbij heeft de sector (te) lang berust in een afhankelijke positie van derden voor het verkrijgen van informatie en het gebruik ervan.

De belangrijkste aanleiding voor het oprichten van SIMS werd gevormd doordat de initiërende brancheorganisaties, BOVAG en RAI Vereniging, hebben ingezien dat het achterwege laten van eigen regie op informatie en het aanbrengen van standaardisatie, de mobiliteitsbranche in een achterstandspositie houdt en innovatie beperkt, met schadelijke gevolgen voor de branchepartijen die hun achterban vormen. Indien de sector geen maatregelen neemt om zich passend “te wapenen” met een eigen informatiebeleid, treden in toenemende mate zaken op als faalkosten, blijvende afhankelijkheid van derden, toetreding van externe partijen etc. met “informatie-faillissementen” als gevolg. SIMS tracht hier nadrukkelijk een doorbraak in te bereiken.

Het SIMS-initiatief is vanaf 1 oktober 2009 ondergebracht in een stichting en is vanaf die datum operationeel. Hiermee is er sprake van een organisatorische context via welke overleg kan worden ingericht alsmede uitvoering en coördinatie kan plaatsvinden. In het bestuur van deze stichting zijn RAI Vereniging en BOVAG vertegenwoordigd. Op termijn is uitbreiding van participaties in SIMS denkbaar met partijen als VNA, ANWB etc.
login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal
RAI vereniging