Nederlandse standaardisatie-organisaties

Binnen Nederland zijn tot dusver met de volgende organisaties contacten gelegd vanwege de potentiële samenwerking op het gebied van standaardisatie:

 • Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche (SIVI)
  ontwikkelt en beheert standaarden en technologie ten behoeve van ketenintegratie voor de verzekeringsbedrijfstak.
 • Brancheorganisatie voor Direct Dialogue Marketing (DDMA)
  is de belangenbehartiger voor direct marketing in Den Haag en Brussel. DDMA ontwikkelt zelfreguleringcodes voor onder meer privacy, e-mail, telemarketing en streetmarketing.
 • Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
  is het nationale normalisatie-instituut. NEN werkt in Europees (CEN, CENELEC en ETSI) en wereldwijd (ISO, IEC en ITU) verband aan economische groei en welzijn.
 • Connekt
  is een publiek-privaat samenwerkingsverband bestaande uit 125 overheden, bedrijven en kennisinstellingen, elk met hun eigen beweegredenen om deel te nemen aan Connekt. Daarbij onderhoudt Connekt contacten met internationale organisaties zoals bijvoorbeeld ERTICO, ITS Nationals Network en UITP, alsook de Europese Commissie. Connekt stimuleert een 'vruchtbare bodem' waaruit innovatieve mobiliteitsinitiatieven als paddenstoelen uit de grond kunnen komen.

 

login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal

 

 

 

 

 

 

RAI vereniging