Wat zijn standaarden?

Standaardisatie zegt iets over de mate waarin in gelijke gevallen of situaties informatiseringscomponenten een zelfde betekenis hebben en soortgelijk wordt toegepast. In het werkgebied van SIMS zijn vooral standaarden van belang voor:

  • gegevens en de inrichting van berichten;
  • de uitwisseling van berichten (protocol);
  • de verwerking (processen) van berichten in relevante systemen binnen en ten behoeve van de branche.

Standaardisatie is een belangrijke voorwaarde om de effectiviteit en efficiency van communicatie tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en hun leveranciers en klanten te kunnen bevorderen.

Gemeenschappelijke standaarden maken het mogelijk om op efficiënte en betrouwbare wijze administratieve processen zoveel mogelijk geautomatiseerd af te wikkelen, zonder rekening te houden met systeem-, afdelings- en organisatiegrenzen. Daarmee wordt de samenwerking tussen partijen bevorderd en kan via ketenintegratie de klant van de branche beter, sneller en online worden bediend. 

login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal

 

 

 

 

RAI vereniging