SIMS - Scope van standaardisatie

SIMS richt zich eerst en vooral op standaardisatie in de kernprocessen binnen de voertuigsector en de daarbij behorende informatiebehoeften. Er is daartoe een eerste versie van een informatiemodel opgesteld. Dit conceptuele model wordt hieronder ter illustratie weergegeven.

  • Op een deskundige en gebruikersvriendelijke wijze worden de reeds aanwezige standaarden inzichtelijk en toegankelijk gemaakt voor de branchepartijen. Het informatiemodel wordt daarbij gebruikt om de standaarden te toetsen op directe relevantie. In principe wordt geen inhoudelijk oordeel vooraf gegeven. De actuele bruikbaarheid wordt slechts beoordeeld op de mate van gebruik en verspreiding van dat gebruik. Er is ruimte om een gebruikersrecensie toe te voegen;
  • Vervolgens beoordelen informatiseringsspecialisten binnen en voor de branche in hoeverre software en berichten aansluiten op deze standaarden en hoe effectief een standaard voor hen kan zijn. Daarmee worden standaarden een concreet beslispunt bij het ontwikkelen van systemen en interfaces. Door dit expliciet te maken wil SIMS bereiken dat standaarden kunnen meeliften op nieuwe releases en implementaties. Anderzijds ontstaat een dialoog over de standaarden, die leidt tot een verbeteringsproces.

 

 

login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal

 

 

 

 

Sims Scope

RAI vereniging