SIMS - Standaardisatie is de norm

SIMS streeft een gemeenschappelijke en gestandaardiseerde infrastructuur na waarvan providers onder gelijke condities gebruik kunnen maken. Deze condities komen voort uit de door SIMS opgestelde standaarden en zorgen voor een level playing field voor alle partijen. SIMS ziet toe op de naleving van de afgesproken standaarden.

SIMS stimuleert voorts de gemeenschappelijke inkoop en het gemeenschappelijk gebruik van databases, de standaardisatie van interfaces, het centraal borgen van privacy, de eenduidige inrichting en het management van authenticatie, autorisatie, identificatie, etc.

login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal
Sims normen
RAI vereniging