SIMS - pragmatische strategie

De strategie van SIMS omvat het ontwikkelen en vormgeven van een informatieplatform voor de mobiliteitsbranche op basis van bestaande en/of te ontwikkelen ‘open’ standaarden. Daardoor wordt het voor alle partijen die in de branche actief zijn, mogelijk om eenvoudig op dit platform aan te sluiten. Dit informatieplatform valt te allen tijde onder de regie van de mobiliteitssector zelf.

Zo’n informatieplatform laat zich goed vergelijken met Schiphol. Deze luchthaven is immers ook een platform dat verschillende commerciële aanbieders van luchtverkeer en aanvullende dienstverlening faciliteert om de passagiers effectief en efficiënt te kunnen bedienen. Dat kan alleen dankzij:

  • standaarden voor de infrastructuur, zoals voor landingsbanen, gates, bagageafhandeling, autorisatieprotocollen, etc.;
  • de speciaal voor gemeenschappelijk gebruik ontwikkelde databronnen en databases.

Het informatieplatform voor de mobiliteitsbranche gaat een vergelijkbare functie vervullen. Via dit verregaand gestandaardiseerde platform kunnen tal van commerciële aanbieders eenvoudig hun informatieproducten en  –diensten aanbieden. Dat leidt tot kostenbesparingen, stimuleert innovaties en creëert nieuwe toegevoegde waarden.

 

SIMS en RDC – partners in de bouw van het informatieplatform
Voor de realisatie van het informatieplatform werkt SIMS intensief samen met RDC Group BV, kortweg RDC. Een logische keus gezien het feit dat RDC voor 100% eigendom is van BOVAG en RAI Vereniging. Maar daarnaast beschikt RDC over een omvangrijke infrastructuur en essentiële kennis, die voor het opzetten van het informatieplatform van grote waarde is. RDC vervult bij de bouwen van het informatieplatform de rol van facilitair bedrijf.

Het te creëren informatieplatform wordt voor alle aanbieders van informatieproducten en –diensten, inclusief RDC zelf, op dezelfde wijze toegankelijk. Uiteraard onder voorwaarde dat de aanbieders voldoen aan de door SIMS opgestelde normen. Zo ontstaat een level playing field.

login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal

 

Strategie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAI vereniging