SIMS - Missie in mobiliteit

De missie van SIMS is om de bij BOVAG en RAI Verenging aangesloten bedrijven optimaal te faciliteren bij de invulling van hun rol als onafhankelijke, efficiënte en effectieve ‘mobiliteitsprovider’.

Het resultaat van de missie is dat er een ‘informatiemarkt’ ontstaat en een daarbij behorende ‘kennisbank’ die betrouwbaar, beschikbaar en toegankelijk is voor alle partijen, en gereguleerd is met duidelijke standaarden, rechten en plichten.

Uitgangspunten bij het formuleren van deze missie:

  • Leden van BOVAG en RAI Vereniging moeten zelf bepalen met welke aanbieders van informatieproducten en –diensten zij hun rol invullen.
  • Voor een volledig onafhankelijke keuze is het noodzakelijk om standaarden te formuleren voor informatieproducten en –diensten en zoveel mogelijk gebruik te maken van ‘open standaarden’.
  • Alleen in samenwerking met alle partijen in de mobiliteitsbranche is het mogelijk om de geformuleerde standaarden ook daadwerkelijk te implementeren.
  • Het gemeenschappelijk belang voor alle partijen in de mobiliteitsbranche om aan te sluiten op standaarden is groot. De aanwezigheid van dat besef is een randvoorwaarde voor het welslagen van de missie.
  • De standaarden dienen ook daadwerkelijk te worden geïmplementeerd in de informatieproducten en diensten in de markt.

 

login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal

 

 

 

RAI vereniging