SIMS - visie op ontwikkelingen

In de visie van SIMS ontwikkelen de leden van BOVAG en RAI Vereniging zich in de nabije toekomst van een traditioneel wholesale-/retailbedrijf naar een ‘mobiliteitsprovider’.

Een traditioneel bedrijf in de mobiliteitsbranche concentreert zich in belangrijke mate op het produceren, verhandelen en onderhouden van vervoermiddelen. Die focus gaat verschuiven naar het adequaat aanbieden en invullen van optimale ‘mobiliteitsoplossingen’ voor klanten, zonder zich daarbij op voorhand te beperken tot één soort vervoermiddel.

Deze transformatie is een logisch gevolg van allerlei ingrijpende ontwikkelingen, zoals: 

  • het ontstaan van en het omgaan met knelpunten in de bereikbaarheid;
  • ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid;
  • de opkomst van alternatieve mobiliteitsconcepten;
  • een veranderend wensenpakket en veranderend gedrag van consumenten;
  • de wens tot efficiëntere en effectievere samenwerking in de branche;
  • het streven naar een hoger rendement en het streven naar een hogere klanttevredenheid.

Informatie speelt als vierde productiefactor bij al deze ontwikkelingen een steeds belangrijkere rol. Dat geeft de noodzaak aan van een solide en integraal informatiebeleid op basis van standaarden. De branche heeft daarin zelf het voortouw genomen en wil ook de regie blijven voeren.

login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal

 

Sims Strategie

 

 Visie Sims

RAI vereniging