Werkgroepen

Standaardisatie Bedrijven & Personen

  • Doel: Definiëren van standaard functionele dataset voor dataview Bedrijven en Personen. Het gaat om mobiliteitsbedrijven en professionals in relatie tot bedrijfsprocessen in de mobiliteitssector. 

Mobiliteitsregister

  • Doel: Verkenning van principes waaronder er een open dataplatform kan worden ingericht

Elektronisch Branche Paspoort (EBP)

  • Doel: Beleidsvorming inzake authenticatie, identificatie en autorisatie mechanismen in de mobiliteitssector.

Privacy en Gedragscode Omgaan met Persoonsgegevens

  • Doel: Onderhouden en verbreiden van informatie inzake privacy-eisen en mogelijke maatregelen toegespitst op de bedrijfsprocessen in de mobiliteitssector.

Voertuigtechnische informatie (EURO 5)

  • Doel: Onderzoek naar aanwezigheid en mogelijkheden voor ondersteunende standaarden en voorzieningen rond de toegang tot voertuigtechnische informatie.

Slimme mobiliteit

  • Doel : Visie ontwikkeling op nieuwe vormen van mobiliteit en de mogelijkheden van in-car telematics, informatie- en communicatietechnologie bij ontwikkelingen  van nieuwe mobiliteitsdiensten, andere mobiliteitsvormen en gewijzigd mobiliteitsgedrag.

Voertuigprofiel

  • Doel: Definiëren gestandaardiseerde  functionele dataset voor Dataview m.b.t. een voertuig. Het gaat hierbij om het object(-profiel) en de typering van voertuigen voor bedrijfsprocessen in de mobiliteitssector.

Open Data

  • Doel: Inventariseren van de mogelijkheden van Open Data en gevolgen hiervan voor  bedrijfsprocessen in de mobiliteitssector.
     
login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal
RAI vereniging