SIMS - Waarom standaardiseren?

Open standaarden zijn van onschatbare waarde. Het zijn immers noodzakelijke voorwaarden voor keuzevrijheid, onafhankelijkheid en marktwerking. Dat bevordert innovatie, duurzaamheid en groei. Het invoeren van standaarden leidt tot het verminderen van administratieve lasten (bijvoorbeeld elektronische facturering), maakt het koppelen van dienstverlenende ketens mogelijk, evenals het benaderen van klanten via internet. Voor allerlei ontwikkelingen, van gegevensuitwisseling met voertuigen tot de toepassing van RFID in logistieke processen, zijn ict-oplossingen die gebaseerd zijn op open standaarden, cruciaal.

Binnen de mobiliteitsbranche is sprake van een enorme hoeveelheid verschillende ict-oplossingen. Veel deelsystemen in de vorm van softwarepakketten en zelf ontwikkelde systemen zijn elk gebaseerd op hun eigen standaard.

Ook in de mobiliteitsbranche verwacht de klant in toenemende mate complete dienstverlening. Naast de aankoop of het onderhouden van een voertuig verwachten klanten bij autobedrijven terecht te kunnen voor garantie, verzekering, financiering en vervangend vervoer, liefst online en snel. Hierdoor ontstaat een groeiende behoefte aan ketenintegratie tussen de verschillende partijen in de branche.

Gezien de huidige informatiehuishouding wordt deze ketenintegratie sterk belemmerd en dienen relatief veel te hoge kosten te worden gemaakt om systemen onderling te koppelen.

 

login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal

 

 

 

 

 

RAI vereniging