SIMS - Informatie over informatiebeleid

Informatiebeleid is het geheel van doelstellingen, uitgangspunten en richtlijnen voor het omgaan met informatie en informatietechnologie, binnen een organisatie of een cluster van organisaties.

Het informatiebeleid geeft uitsluitsel over hoe omgegaan dient te worden met:

  • bedrijfsgegevens
  • klantgegevens
  • informatiesystemen
  • informatietechnologie
  • de werkorganisatie rondom de informatievoorziening
  • de inzet van middelen ten aanzien van de informatievoorziening
login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal
RAI vereniging