Over SIMS

SIMS - sinds 2009

Stichting SIMS is opgericht op initiatief van de brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Aanleiding vormde het inzicht dat een goed doordacht informatiebeleid een noodzakelijke voorwaarde is voor de verdere ontwikkeling van de branche. Bovendien wil de mobiliteitsbranche graag zelf de regie op informatie voeren en niet afhankelijk zijn van derden.

SIMS staat voor Standaardisatie- en Informatiebeleid voor de MobiliteitsSector. De stichting is sinds 1 oktober 2009 operationeel. In het bestuur van de stichting zijn RAI Vereniging en BOVAG als beleidsmakers vertegenwoordigd (4 zetels) en RDC Group BV als uitvoerder (1 zetel). Op termijn is een uitbreiding van het bestuur met andere partijen, zoals VNA en ANWB, denkbaar.
 


SIMS - duidelijk doel

SIMS heeft als doel om een goed doordacht informatiebeleid op te stellen en uit te voeren in de mobiliteitsbranche. Dat doel moet worden bereikt door het invoeren van standaardisatie en het stimuleren van procesintegratie en samenwerking tussen partijen in de branche.

Concreet betekent dit dat er standaarden worden geformuleerd op het gebied van beschikbaarheid, toegankelijkheid en deelbaarheid van informatie. Die zijn onder andere nodig om procesintegratie mogelijk te kunnen maken, binnen en ook tussen ondernemingen in de branche. Ook wordt zo uitwisseling van informatie tussen ondernemingen en klanten efficiënter en effectiever. Dat leidt tot verlaging van de administratieve lasten en reductie van de kosten en het aantal fouten.

login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal
RAI vereniging